Dotace Město Valašské Meziříčí

Schválené projekty pro: Vzdělávání

Rok Žadatel Projekt Program Schváleno
2020 Taneční centrum ValMez z.s. Taneční a pohybové workshopy - Tancem sám sebou Vzdělávání 7 000 Kč
2020 Asociace TOM ČR, TOM 7312 Zlaté šípy FUNTOM-třídenní celostátní setkání instruktorů a vedoucích Vzdělávání 10 000 Kč
2020 Nadační fond ALTER EGO Projekt "Výuka architektury a designu a přípravy na školy" Vzdělávání 15 000 Kč
2020 Spolek přátel Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Mezinárodní výměnný projekt 3 gymnázií: Mettingen, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm Vzdělávání 17 000 Kč
2020 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Mistrovství republiky v grafických předmětech 2020 Vzdělávání 20 000 Kč
2020 Junák - český skaut, středisko Valašské Meziříčí, z.s. Zdravotnický kurz 2020 - vzdělávací akce pro mládež a veřejnost Vzdělávání 13 000 Kč
2020 Junák - český skaut, středisko Valašské Meziříčí, z.s. Čištění přírody 2020-zaměření na úklid přírody na veřejném prostranství města Vzdělávání 0 Kč
2020 Junák - český skaut, středisko Valašské Meziříčí, z.s. Den rukodělek 2020 - akce pro veřejnost, výroba různých výrobků z přírodních materiálů zaměřené na skautskou tématiku Vzdělávání 15 000 Kč
2020 Asociace TOM ČR, TOM 7312 Zlaté šípy Vzdělávací programy ve Vrtuli světě her a poznání (Kdo neviděl, neuvěří, Evropou křížem krážem, Valmez) Vzdělávání 35 000 Kč
2020 Nadační fond ALTER EGO Projekt "Výuka ON-LINE", jako další didaktická metoda výuky v našem školním portfoliu Vzdělávání 25 000 Kč
2020 Nadační fond ALTER EGO Výukový projekt "Mandelbrotovy množiny" Vzdělávání 10 000 Kč
2020 Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka Workshopy pro orchestr JazzZušák a pedagogy dechových nástrojů Vzdělávání 8 000 Kč
2020 Nadační fond ALTER EGO Výukový kurz akvarelové pastelky Vzdělávání 10 000 Kč
2020 Junák - český skaut, středisko Valašské Meziříčí, z.s. Vzdělávací kurzy vedoucích a pomocných vedoucích oddílu Vzdělávání 10 000 Kč
2020 Junák - český skaut, středisko Valašské Meziříčí, z.s. Věda a technika Ostrava - účast dětí na návštěvě Velkého světa techniky se zaměřením na vzdělávání (nauka fyziky a chemie formou interakvitní výstavy) Vzdělávání 5 000 Kč
2020 Nadační fond ALTER EGO Výuka kresby hlavy a portrétu Vzdělávání 10 000 Kč
2020 Nadační fond ALTER EGO Výuka deskriptivní geometrie - víkendové kurzy a kurzy on-line Vzdělávání 10 000 Kč
2020 Severomoravské regionální sdružení ČSOP Provoz Valašského ekocentra ČSOP Vzdělávání 200 000 Kč
2020 1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí Obnova naučných stezek Vzdělávání 10 000 Kč
2021 Asociace TOM ČR, TOM 7312 Zlaté šípy FUNTOM-vzdělávací akce instruktorů a vedoucích Vzdělávání 15 000 Kč
2021 Taneční centrum ValMez z.s. Tanči a poznej sám sebe Vzdělávání 35 000 Kč
2021 Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka Bez hranic II Vzdělávání 26 000 Kč
2021 Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. ITC technika a umění Vzdělávání 0 Kč
2021 Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. Učební pomůcky pro taneční obor Vzdělávání 10 000 Kč
2021 Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské ekocentrum - výukový areál Vzdělávání 200 000 Kč
2021 Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka Workshopy pro členy dechového orchestru JazzZušák a pedagogy dechových nástrojů Vzdělávání 10 000 Kč
2021 Nadační fond ALTER EGO Výuka historie umění Vzdělávání 10 000 Kč
2020 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Univerzita třetího věku Vzdělávání 20 000 Kč
2021 Nadační fond ALTER EGO Quattrocento a P. Della Francesca Vzdělávání 10 000 Kč
2021 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Vzdělávání osob se zrakovým postižením Vzdělávání 10 000 Kč
2021 Nadační fond ALTER EGO Projekt "Bojovník Borghese" Vzdělávání 10 000 Kč
2021 Junák - český skaut, středisko Valašské Meziříčí, z.s. Pevnost poznání Vzdělávání 10 000 Kč
2022 Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. Mezikrůčky Vzdělávání 0 Kč
2022 Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské ekocentrum - výukový areál Vzdělávání 200 000 Kč
2022 Spolek přátel Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Výměnný program Mettingen 2022 Vzdělávání 20 000 Kč
2022 Asociace TOM ČR, TOM 7312 Zlaté šípy Účast 30 instruktorů a vedoucích TOM Zlaté šípy na vzdělávací akci Vzdělávání 10 000 Kč
2022 Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. Vybavení nové školní budovy Sokolská 143, Valašské Meziříčí Vzdělávání 30 000 Kč
2022 Taneční centrum ValMez z.s. Dance intensive Vzdělávání 15 000 Kč
2022 Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka Bez Hranic III. Vzdělávání 15 000 Kč
2022 Junák - český skaut, středisko Valašské Meziříčí, z.s. Vzdělávací kurzy vedoucích oddílů a jejich zástupců 2022 Vzdělávání 7 000 Kč
2022 Nadační fond ALTER EGO Kontrapost Vzdělávání 10 000 Kč
2022 Junák - český skaut, středisko Valašské Meziříčí, z.s. Po stopách Karla IV. Vzdělávání 7 000 Kč
2022 Junák - český skaut, středisko Valašské Meziříčí, z.s. Bezpečně na cestách Vzdělávání 7 000 Kč
2022 Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka Workshopy pro členy dechového orchestru JazzZušák a pedagogy Vzdělávání 10 000 Kč
2022 Nadační fond ALTER EGO Festad a přípravy na umělecké školy Vzdělávání 10 000 Kč
2022 Taneční centrum ValMez z.s. Na vlně pohybu Vzdělávání 9 500 Kč
2022 Nadační fond ALTER EGO Perspektiva I Vzdělávání 9 500 Kč
2022 Nadační fond ALTER EGO GUERNICA Vzdělávání 0 Kč
Celková částka: 1 156 000 Kč