Dotace Město Valašské Meziříčí

# Rok Žadatel Projekt Program Schváleno
136 2020 Charita Valašské Meziříčí Denní centrum ve Valašském Meziříčí Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 200 000 Kč
137 2020 Charita Valašské Meziříčí Noclehárna Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 200 000 Kč
139 2020 Charita Valašské Meziříčí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 550 000 Kč
401 2020 Diakonie Valašské Meziříčí Pečovatelská služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 1 300 000 Kč
408 2020 Diakonie Valašské Meziříčí Odlehčovací služby terénní Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 115 000 Kč
409 2020 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s sociálně aktivizační služby Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 10 000 Kč
410 2020 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s Tlumočnické služby Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 20 000 Kč
411 2020 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s Odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 60 000 Kč
417 2020 Zetek Petr Ing. Restaurování kříže - Podlesí Obnova památek Fond regenerace MPZ 117 000 Kč
419 2020 Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí Oprava zděného a kovaného plotu kolem ev. kostela a fary – II. etapa Obnova památek Fond regenerace MPZ 200 000 Kč
26 2020 spolek Pod křídly Domy na půl cesty Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 140 000 Kč
163 2020 Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek Přímá podpora fotbalu Sport a volný čas 1 300 000 Kč
154 2020 Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek Údržba sportoviště v majetku města Sportoviště 2 700 000 Kč
237 2020 Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek Tradiční atletické závody - Valašská laťka Sport a volný čas 25 000 Kč
50 2020 ITY z.s. Odlehčovací služba terénní a ambulantní Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 12 000 Kč
420 2020 Lička Petr Ing. Oprava fasády domu Valašské Meziříčí č.p. 83 Obnova památek Fond regenerace MPZ 180 000 Kč
60 2020 Czech Ensemble Barogue, z.s. Bacha na Mozarta! 2020 a 2021 Kultura 100 000 Kč
156 2020 SK Kanoevalmez, z.s. Údržba sportoviště v majetku města Sportoviště 250 000 Kč
2 2020 Taneční centrum ValMez z.s. Zakoupení akrobatických šál a závěsného příslušenství Sport a volný čas 5 000 Kč
416 2020 Tělocvičná jednota Sokol Valašské Meziříčí Dodatečná izolace objektu, dešťová kanalizace, retenční nádrž Individuální dotace 1 000 000 Kč