Dotace Město Valašské Meziříčí

Schválené projekty pro: Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví

Rok Žadatel Projekt Program Schváleno
2020 Adra o.p.s Dobrovolnické centrum Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 190 000 Kč
2020 Agarta Terénní programy Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 140 000 Kč
2020 Centrum Áčko, příspěvková organizace Odlehčovací služba terénní a ambulantní Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 45 000 Kč
2020 Centrum Áčko, příspěvková organizace Pobytová odlehčovací služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 5 000 Kč
2020 Centrum Áčko, příspěvková organizace Odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 70 000 Kč
2020 Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro seniory Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 100 000 Kč
2020 Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 50 000 Kč
2020 Auxilium Odlehčovací služby pro děti/osoby se ZP Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 18 000 Kč
2020 Auxilium Raná péče Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 110 000 Kč
2020 Auxilium Osobní asistence pro děti/osoby se ZP Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 141 000 Kč
2020 Auxilium Sociálně- aktivizační služby pro děti/osoby se ZP Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 140 000 Kč
2020 Pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly Odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 110 000 Kč
2020 spolek Pod křídly Domy na půl cesty Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 140 000 Kč
2020 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Sociálně- aktivizační služby pro nevidomé a slabozraké Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 90 000 Kč
2020 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Odborné sociální poradenství pro nevidomé a slabozraké Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 30 000 Kč
2020 Rodinné, komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko, z.s. Nájemné prostor Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 50 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Centrum sociálně-materiální pomoci Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 20 000 Kč
2020 Andělé Stromu života p.s. Mobilní hospic Andělé Stromu života p.s. Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 100 000 Kč
2020 Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 3 000 Kč
2020 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 5 000 Kč
2020 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. Tlumočnické služby Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 5 000 Kč
2020 ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. Terénní programy Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 30 000 Kč
2020 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 25 750 Kč
2020 Elim Vsetín, o.p.s. Azylový dům Elim Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 26 000 Kč
2020 Elim Vsetín, o.p.s. Noclehárna Elim Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 4 000 Kč
2020 Elim Vsetín, o.p.s. Denní centrum Elim Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 12 000 Kč
2020 Elim Vsetín, o.p.s. Terénní práce Elim Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 6 500 Kč
2020 NA CESTĚ, z.s. Služba následné péče Mosty Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 15 000 Kč
2020 ITY z.s. Odlehčovací služba terénní a ambulantní Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 12 000 Kč
2020 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace Azylový dům Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 40 307 Kč
2020 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace Odlehčovací služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 3 282 Kč
2020 NADĚJE Denní stacionář - Středisko Naděje Vsetín Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 17 800 Kč
2020 Linka bezpečí, z.s. Linka bezpečí Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 10 000 Kč
2020 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Valašská olympiáda pro nevidomé Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 5 000 Kč
2020 Institut Krista Velekněze, z.s. Školení pracovníků v přímé péči Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 10 000 Kč
2020 Diakonie Valašské Meziříčí Benefice pro Diakonii Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 10 000 Kč
2020 Diakonie Valašské Meziříčí Školení pro dobrovolníky Diakonie Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 10 000 Kč
2020 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Canisterapie- dofinacování Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 5 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Azylový dům pro matky s dětmi Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 225 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Amika Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 28 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Denní centrum ve Valašském Meziříčí Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 200 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Noclehárna Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 200 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 550 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Osobní asistence Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 142 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - SAS Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 715 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Terénní služba Domino Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 117 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Atta Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 420 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Domov pokojného stáří Valašská Bystřice - domov pro seniory Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 86 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Domov pokojného stáří Valašská Bystřice - odlehčovací služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 1 970 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Centrum sociálně-materiální pomoci Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 60 000 Kč
2020 Diakonie Valašské Meziříčí Denní stacionář Dobromysl Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 410 000 Kč
2020 Diakonie Valašské Meziříčí Odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 190 000 Kč
2020 Diakonie Valašské Meziříčí Osobní asistence Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 320 000 Kč
2020 Diakonie Valašské Meziříčí Chráněné bydlení Johanes Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 400 000 Kč
2020 Diakonie Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 110 000 Kč
2020 Diakonie Valašské Meziříčí Odlehčovací služby Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 760 000 Kč
2020 Diakonie Valašské Meziříčí Domov se zvláštním režimem Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 1 500 000 Kč
2021 Adra o.p.s Dobrovolnické centrum Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 198 000 Kč
2021 Agarta Terénní program Agarta Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 116 610 Kč
2021 Auxilium Odlehčovací služby pro děti/osoby se ZP Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 55 121 Kč
2021 Auxilium Raná péče Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 90 000 Kč
2021 Auxilium Osobní asistence Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 280 665 Kč
2021 Auxilium Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 85 000 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Azylový dům pro matky s dětmi Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 330 400 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Amika Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 27 270 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Denní centrum Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 194 200 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Noclehárna Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 197 830 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 619 460 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Osobní asistence Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 144 800 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - SAS Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 836 000 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Terénní služba Domino Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 209 000 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Atta Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 474 700 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Dům pokojného stáří Valašská Bystřice - domov pro seniory Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 112 480 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Dům pokojného stáří Valašská Bystřice - odlehčovací služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 9 200 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Centrum materiální pomoci Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 90 000 Kč
2021 Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro seniory Valašské Meziříčí Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 380 000 Kč
2021 Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením (Václavkova, Valašské Meziříčí) Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 50 000 Kč
2021 Diakonie Valašské Meziříčí Denní stacionář Dobromysl Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 390 600 Kč
2021 Diakonie Valašské Meziříčí Pečovatelská služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 1 400 000 Kč
2021 Diakonie Valašské Meziříčí Poradna pro pečující Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 181 130 Kč
2021 Diakonie Valašské Meziříčí Osobní asistence Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 273 060 Kč
2021 Diakonie Valašské Meziříčí Chráněné bydlení Johanes Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 232 875 Kč
2021 Diakonie Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 200 000 Kč
2021 Diakonie Valašské Meziříčí Odlehčovací služba - pobytová Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 614 000 Kč
2021 Diakonie Valašské Meziříčí Odlehčovací služba - terénní Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 221 325 Kč
2021 Diakonie Valašské Meziříčí Domov se zvláštním režimem Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 502 701 Kč
2021 Diakonie Valašské Meziříčí Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 100 000 Kč
2021 spolek Pod křídly Domy na půl cesty Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 140 000 Kč
2021 Pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly Občanská poradna- odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 130 000 Kč
2021 Centrum Áčko, příspěvková organizace Odlehčovací služba terénní a ambulantní Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 145 000 Kč
2021 Centrum Áčko, příspěvková organizace Pobytová odlehčovací služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 31 000 Kč
2021 Centrum Áčko, příspěvková organizace Odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 158 000 Kč
2021 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s Sociálně aktivizační služby Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 9 000 Kč
2021 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s Tlumočnické služby Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 19 000 Kč
2021 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 60 000 Kč
2021 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Sociálně- aktivizační služby pro nevidomé a slabozraké Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 90 000 Kč
2021 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 31 000 Kč
2020 Diakonie Valašské Meziříčí Pečovatelská služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 1 300 000 Kč
2020 Diakonie Valašské Meziříčí Odlehčovací služby terénní Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 115 000 Kč
2020 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s sociálně aktivizační služby Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 10 000 Kč
2020 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s Tlumočnické služby Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 20 000 Kč
2020 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s Odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 60 000 Kč
2020 Charita Valašské Meziříčí Ochranné pomůcky - Covid 19 Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 64 000 Kč
2020 Elim Vsetín, o.p.s. Dofinancování víceprací rekonstrukce Azylového domu Elim Vsetín Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 50 000 Kč
2021 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 4 000 Kč
2021 Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 3 000 Kč
2021 Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 10 000 Kč
2021 NADĚJE Domov pro osoby se zdravotním postižením Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 5 000 Kč
2021 ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. Terénní programy Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 20 000 Kč
2021 Elim Vsetín, o.p.s. Azylový dům Elim Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 11 000 Kč
2021 Elim Vsetín, o.p.s. Noclehárna Elim Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 0 Kč
2021 Elim Vsetín, o.p.s. Denní centrum Elim Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 0 Kč
2021 Sociální služby Vsetín, p.o. Chráněné bydlení Zátiší Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 90 000 Kč
2021 Sociální služby Vsetín, p.o. Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 45 000 Kč
2021 Sociální služby Vsetín, p.o. Domov se zvláštním režimem Pržno Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 50 000 Kč
2021 Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro seniory Karolínka Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 0 Kč
2021 Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 0 Kč
2021 Sociální služby Vsetín, p.o. Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 50 000 Kč
2021 Diakonie Valašské Meziříčí Školení pro dobrovolníky Diakonie Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 15 000 Kč
2021 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Valašská olympiáda pro nevidomé Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 5 000 Kč
2021 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace Azylový dům Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 5 000 Kč
2021 Iskérka o.p.s Iskérka- sociální rehabilitace Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 10 000 Kč
2021 Andělé Stromu života p.s. Mobilní hospic Strom života Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 90 000 Kč
2021 NA CESTĚ, z.s. MOSTY, služby následné péče Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 10 000 Kč
2021 Linka bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 10 000 Kč
2021 Charita Valašské Meziříčí Osvětová kampaň ke 30. výročí vzniku Charity Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 8 000 Kč
2021 NADĚJE Středisko Naděje Rožnov pod Radhoštěm Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 40 000 Kč
2022 Adra o.p.s Dobrovolnické centrum Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 199 200 Kč
2022 Agarta Kontaktní centrum Agarta Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 172 420 Kč
2022 Agarta Terénní program Agarta Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 88 730 Kč
2022 Auxilium Odlehčovací služba- Centrum Auxilium Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 37 000 Kč
2022 Auxilium Raná péče Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 47 125 Kč
2022 Auxilium Osobní asistence Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 198 450 Kč
2022 Auxilium sociálně aktivizační služby pro děti/osoby se ZP Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 58 500 Kč
2022 Charita Valašské Meziříčí Azylový dům pro matky s dětmi Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 219 600 Kč
2022 Charita Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Amika Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 501 700 Kč
2022 Charita Valašské Meziříčí Denní centrum Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 106 300 Kč
2022 Charita Valašské Meziříčí Noclehárna Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 142 000 Kč
2022 Charita Valašské Meziříčí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 431 300 Kč
2022 Charita Valašské Meziříčí Osobní asistence Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 127 200 Kč
2022 Charita Valašské Meziříčí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - SAS Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 636 600 Kč
2022 Charita Valašské Meziříčí Terénní služba Domino Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 142 300 Kč
2022 Charita Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Atta Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 276 400 Kč
2022 Charita Valašské Meziříčí Dům pokojného stáří Valašská Bystřice - domov pro seniory Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 93 900 Kč
2022 Charita Valašské Meziříčí Centrum materiální pomoci Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 226 000 Kč
2022 Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro seniory Valašské Meziříčí Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 475 000 Kč
2022 Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením (Václavkova, Valašské Meziříčí) Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 130 000 Kč
2022 Sociální služby Vsetín, p.o. Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 105 000 Kč
2022 Diakonie Valašské Meziříčí Denní stacionář Dobromysl Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 366 795 Kč
2022 Diakonie Valašské Meziříčí Pečovatelská služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 1 377 820 Kč
2022 Diakonie Valašské Meziříčí odborné sociální poradenství-poradna pro pečující Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 225 350 Kč
2022 Diakonie Valašské Meziříčí Osobní asistence Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 263 160 Kč
2022 Diakonie Valašské Meziříčí Chráněné bydlení Johanes Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 200 604 Kč
2022 Diakonie Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 352 510 Kč
2022 Diakonie Valašské Meziříčí Odlehčovací služba - pobytová Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 349 460 Kč
2022 Diakonie Valašské Meziříčí Odlehčovací služba -terénní Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 237 760 Kč
2022 Diakonie Valašské Meziříčí Domov se zvláštním režimem Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 510 860 Kč
2022 Diakonie Valašské Meziříčí Sociální lůžka Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 100 000 Kč
2022 Diakonie Valašské Meziříčí Domy na půl cesty Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 76 200 Kč
2022 Pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly Občanská poradna- odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 116 000 Kč
2022 Centrum Áčko, příspěvková organizace Odlehčovací služba terénní a ambulantní Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 150 000 Kč
2022 Centrum Áčko, příspěvková organizace pobytová odlehčovací služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 26 000 Kč
2022 Centrum Áčko, příspěvková organizace Sociální rehabilitace Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 92 000 Kč
2022 Centrum Áčko, příspěvková organizace odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 110 000 Kč
2022 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s sociálně aktivizační služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 14 000 Kč
2022 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s Tlumočnická služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 15 000 Kč
2022 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s Odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 17 000 Kč
2022 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 17 000 Kč
2022 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 34 000 Kč
2022 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Sociálně aktivizační služby pro nevidomé Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 89 000 Kč
2022 SPMP ČR pobočný spolek Valašské Meziříčí Centrum pro lidi se zdravotním postižením Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 262 700 Kč
2022 Rodinné, komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko, z.s. rodinné centrum Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 100 000 Kč
2021 Rodinné, komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko, z.s. rodinné centrum Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 60 000 Kč
Celková částka: 29 346 980 Kč