Dotace Město Valašské Meziříčí

# Rok Žadatel Projekt Program Schváleno
512 2022 Tenisový klub DEZA Valašské Meziříčí, z.s. Správa a údržba tenisového areálu - Tenisový klub DEZA Valašské Meziříčí, z.s. Sportoviště 25 000 Kč
513 2022 Taneční centrum ValMez Přímá dotace mládežnického sportu Sport a volný čas 144 904 Kč
528 2022 Taneční centrum ValMez Move fest Valmez Kultura 60 000 Kč
529 2022 Cimbálová asociace České republiky, z.s. 16. Světový kongres cimbalistů Valašské Meziříčí 2022 Kultura 100 000 Kč
530 2022 Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. Tanec Valmez 2022 Kultura 50 000 Kč
590 2022 Adra o.p.s Dobrovolnické centrum Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 199 200 Kč
591 2022 Agarta Kontaktní centrum Agarta Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 172 420 Kč
593 2022 Agarta Terénní program Agarta Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 88 730 Kč
594 2022 Auxilium Odlehčovací služba- Centrum Auxilium Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 37 000 Kč
596 2022 Auxilium Raná péče Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 47 125 Kč
598 2022 Auxilium Osobní asistence Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 198 450 Kč
599 2022 Auxilium sociálně aktivizační služby pro děti/osoby se ZP Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 58 500 Kč
600 2022 Charita Valašské Meziříčí Azylový dům pro matky s dětmi Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 219 600 Kč
602 2022 Charita Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Amika Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 501 700 Kč
603 2022 Charita Valašské Meziříčí Denní centrum Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 106 300 Kč
604 2022 Charita Valašské Meziříčí Noclehárna Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 142 000 Kč
606 2022 Charita Valašské Meziříčí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 431 300 Kč
607 2022 Charita Valašské Meziříčí Osobní asistence Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 127 200 Kč
608 2022 Charita Valašské Meziříčí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - SAS Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 636 600 Kč
609 2022 Charita Valašské Meziříčí Terénní služba Domino Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 142 300 Kč
612 2022 Charita Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Atta Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 276 400 Kč
613 2022 Charita Valašské Meziříčí Dům pokojného stáří Valašská Bystřice - domov pro seniory Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 93 900 Kč
614 2022 Charita Valašské Meziříčí Centrum materiální pomoci Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 226 000 Kč
634 2022 Diakonie Valašské Meziříčí Domy na půl cesty Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 76 200 Kč
635 2022 Pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly Občanská poradna- odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 116 000 Kč
655 2022 Rodinné, komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko, z.s. rodinné centrum Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 100 000 Kč
660 2022 Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek Účast v mezinárodní Interlize kuželkářů Individuální dotace 50 000 Kč
508 2022 Asociace TOM ČR, TOM 7312 Zlaté šípy Provozní náklady TOM Zlaté šípy Sport a volný čas 45 000 Kč
509 2022 Asociace TOM ČR, TOM 7312 Zlaté šípy Vrtule - svět her a poznání Sport a volný čas 200 000 Kč
642 2022 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s sociálně aktivizační služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 14 000 Kč