Dotace Město Valašské Meziříčí

# Rok Žadatel Projekt Program Schváleno
1041 2024 TJ Sokol Podlesí, z.s. Údržba hřiště na rok 2024 Sportoviště 30 000 Kč
1045 2024 Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek Přímá podpora - oddíl fotbalu Sport a volný čas 2 145 000 Kč
1046 2024 Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek Přímá podpora - VALMEZCUP 2024 Sport a volný čas 100 000 Kč
1047 2024 Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek Velká Valašská laťka 2024 Sport a volný čas 25 000 Kč
1089 2024 Diakonie Valašské Meziříčí Denní stacionář Dobromysl Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 374 052 Kč
1091 2024 Diakonie Valašské Meziříčí Odborné sociální poradenství - Poradna pro pečující Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 220 080 Kč
1092 2024 Diakonie Valašské Meziříčí osobní asistence Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 218 840 Kč
1093 2024 Diakonie Valašské Meziříčí Chráněné bydlení JOHANES Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 204 880 Kč
1094 2024 Diakonie Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 350 825 Kč
1095 2024 Diakonie Valašské Meziříčí Odlehčovací služba - pobytová Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 327 830 Kč
1096 2024 Diakonie Valašské Meziříčí Odlehčovací služba - terénní forma Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 312 855 Kč
1097 2024 Diakonie Valašské Meziříčí Domov se zvláštním režimem Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 517 000 Kč
1098 2024 Diakonie Valašské Meziříčí Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 38 600 Kč
1124 2024 spolek Pod křídly Domy na půl cesty Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 79 000 Kč
1125 2024 Pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly občanská poradna pod křídly Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 153 860 Kč
1130 2024 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR sociálně aktivizační služby pro nevidomé Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 99 000 Kč
1131 2024 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 50 000 Kč
1132 2024 SPMP ČR pobočný spolek Valašské Meziříčí centrum pro lidi se zdravotním postižením Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 277 500 Kč
1161 2024 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Kniha pohádek a pověstí Leopolda Christa Kultura 100 000 Kč
1162 2024 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Dny umění nevidomých na Moravě Kultura 10 000 Kč
1099 2024 Charita Valašské Meziříčí Azylový dům pro matky s dětmi Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 303 100 Kč
1100 2024 Charita Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace AMIKA Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 577 600 Kč
1101 2024 Charita Valašské Meziříčí Denní centrum Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 171 600 Kč
1102 2024 Charita Valašské Meziříčí Noclehárna Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 139 400 Kč
1103 2024 Charita Valašské Meziříčí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 469 500 Kč
1104 2024 Charita Valašské Meziříčí Osobní asistence Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 193 500 Kč
1119 2024 Charita Valašské Meziříčí Terénní služba DOMINO Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 113 500 Kč
1121 2024 Charita Valašské Meziříčí Dům pokojného stáří Vslašská Bystřice Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 78 700 Kč
1122 2024 Charita Valašské Meziříčí Dům pokojného stáří Valašská Bystřice Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 12 600 Kč
1123 2024 Charita Valašské Meziříčí Centrum materiální pomoci Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 360 000 Kč