Dotace Město Valašské Meziříčí

# Rok Žadatel Projekt Program Schváleno
769 2023 ÚAMK - VR Vsetín Valašská Rally VALMEZ 2023 Individuální dotace 200 000 Kč
770 2023 Tenisový klub DEZA Valašské Meziříčí, z.s. Správa a údržba tenisového areálu - Tenisový klub DEZA Valašské Meziříčí, z.s. Sportoviště 50 000 Kč
771 2023 Asociace TOM ČR, TOM 7312 Zlaté šípy Vrtule - svět her a poznání Sport a volný čas 240 000 Kč
776 2023 SK Hrachovec, z.s. Údržba fotbalových trávníků v místních částech Sportoviště 30 000 Kč
777 2023 Sportovní klub mládeže Valašské Meziříčí z.s. Pronájem plaveckých drah Sport a volný čas 280 000 Kč
843 2023 Czech Ensemble Barogue, z.s. Bacha na Mozarta! 2023 ve Valašském Meziříčí Kultura 100 000 Kč
847 2023 Cimbálová asociace České republiky, z.s. 15. mezinárodní festival cimbálu Valašské Meziříčí Kultura 100 000 Kč
852 2023 Rodinné, komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko, z.s. provoz Emcéčka Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 50 000 Kč
854 2023 Agarta Kontaktní centrum Agarta Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 385 800 Kč
855 2023 Agarta Terénní programy Agarta Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 80 000 Kč
892 2023 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s Sociálně aktivizační služby Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 17 440 Kč
768 2023 TJ Juřinka, z.s. Údržba trávníku Sportoviště 30 000 Kč
773 2023 Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek Přímá podpora - oddíl fotbalu Sport a volný čas 1 950 000 Kč
774 2023 Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek Přímá podpora - Velká Valašská laťka 2023 Sport a volný čas 25 000 Kč
775 2023 Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek Přímá podpora - VALMEZCUP 2023 Sport a volný čas 70 000 Kč
861 2023 Charita Valašské Meziříčí Azylový dům pro matky s dětimi Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 308 000 Kč
862 2023 Charita Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace Amika Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 503 200 Kč
864 2023 Charita Valašské Meziříčí Noclehárna Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 148 000 Kč
865 2023 Charita Valašské Meziříčí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 469 000 Kč
867 2023 Charita Valašské Meziříčí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 671 400 Kč
868 2023 Charita Valašské Meziříčí Terénní služba DOMINO Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 145 600 Kč
869 2023 Charita Valašské Meziříčí Sociální rehabilitace ATTA Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 223 800 Kč
870 2023 Charita Valašské Meziříčí Dům pokojného stáří Valašská Bystřice Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 53 300 Kč
871 2023 Charita Valašské Meziříčí Dům pokojného stáří Valašská Bystřice-odlehčovací lužba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 4 200 Kč
872 2023 Charita Valašské Meziříčí Centrum sociálně-materiální pomoci Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 352 400 Kč
876 2023 Diakonie Valašské Meziříčí Denní stacionář Dobromysl Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 369 850 Kč
877 2023 Diakonie Valašské Meziříčí Pečovatelská služba Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 1 508 800 Kč
878 2023 Diakonie Valašské Meziříčí Odborné sociální poradenství Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 230 700 Kč
883 2023 Diakonie Valašské Meziříčí Odlehčovací služba - terénní forma Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví 271 880 Kč
764 2023 SK Kanoevalmez, z.s. Údržba areálu loděnice ve Valašském Meziříčí Sportoviště 270 000 Kč